ECONOMIC SK s.r.o.
Index
Predaj s.r.o.
Elektronická podateľňa
Reality
Kontakt
Kontakt
Zakladanie s.r.o.

 Ponúkame našim klientom nasledujúce balíky služieb zakladania a založenia sro


 Bonus pack

Zahrňuje využitie služby elektronického podania žiadosti o vydanie Osvedčenia o živnostenskom oprávnení. Pri uvedenom podaní sa správne poplatky za voľné predmety neplatia. Táto služba je určená pre klienta s počtom predmetov minimálne troch. Cenník tejto služby je nasledovný a odvíja sa od počtu a druhu predmetov.

Voľné predmety:

   3 – 5 ks........ 15,- €
  6 – 12 ks........ 20,- €
13 – 20 ks........ 25,- €
20 – 30 ks........ 30,- €

 
Viazané alebo remeselné predmet ku voľným predmetom

 
1 ks ........ 10,- €           
 

Cena za službu: v texte 

  Economic pack

 • klient si vyhotoví všetky potrebné dokumenty
 • na dokumentoch si overí podpisy
 • klient si vybaví živnostenské oprávnenie
 • dokumenty podáme do OR a zaplatíme súdny poplatok
 • klientovi odovzdáme všetky dokumenty po zápise spoločnosti do Obchodného registra
 
 
Cena za službu: 199,-€

 Comfort pack

 • konzultácia s klientom
 • klient si vyhotoví všetky potrebné dokumenty na základe pokynov
 • na dokumentoch si overí podpisy
 • vybavíme živnostenské oprávnenie v cene podľa cenníka uvedeného v BONUS PACK
 • dokumenty podáme do OR a zaplatíme súdny poplatok
 • klientovi odovzdáme všetky dokumenty po zápise spoločnosti do Obchodného registra

 

 Cena za službu: 259,-€


 Exclusiv pack

 • konzultácia s klientom
 • klientovi vyhotovíme všetky potrebné dokumenty
 • na dokumentoch si overí podpisy
 • vybavíme živnostenské oprávnenie v cene podľa cenníka uvedeného v BONUS PACK
 • podáme návrh na zápis spoločnosti do OR a zaplatíme súdny poplatok
 • zabezpečíme registráciu na daň z príjmov
 • klientovi odovzdáme všetky dokumenty po zápise spoločnosti do Obchodného registra

 

Cena za službu: 359,-€ 


Index
Zakladanie s.r.o.
Predaj s.r.o.
Elektronická podateľňa
Reality
Kontakt