ECONOMIC SK s.r.o.
Index
Zakladanie s.r.o.
Elektronická podateľňa
Reality
Kontakt
Kontakt
Predaj s.r.o.

Ponúkame našim klientom predaj Ready made spoločností


Ready made pack

  • konzultácia s klientom
  • príprava nevyhnutných dokumentov 
  • prípadné doplnenie živnostenského oprávnenia
  • podanie návrhu na zápis zmien spoločnosti v Obchodnom registri
  • zaplatenie súdneho poplatku
  • registrácia daňového subjektu 
  • odovzdanie všetkých dokumentov po zápise zmien spoločnosti v Obchodnom registri

Spoločnosti majú zväčša 4 voľné predmety podnikania. Sú založené za účelom ďalšieho predaja, nemajú príjmy, výdavky, nemajú žiadne pohľadávky a ani záväzky.


Cena za službu: od 599,- €

Spoločnosti na predaj 

Index
Zakladanie s.r.o.
Predaj s.r.o.
Elektronická podateľňa
Reality
Kontakt