ECONOMIC SK s.r.o.
Index
Zakladanie s.r.o.
Predaj s.r.o.
Reality
Kontakt
Kontakt
Elektronická podateľňa

 Ponúkame klientom elektronické podanie cez našu elektronickú podateľňu


Služba zahŕňa:

 • podanie v prospech Daňovej správy
  • súhrnných výkazov, 
  • daňových priznaní k DPH
  • daňových priznaní k dani z príjmu
  • daňových priznaní k dani z motorových vozidiel
  • vrátenie DPH zaplatenej v inom členskom štáte EÚ
 • podanie do Obchodného registra
  • návrh na prvozápis spoločností
  • návrh na zápis zmien v spoločnostiach
  • zaslanie dokumentov do Zbierky listín
 • podanie do Katastra nehnuteľností
  • návrh na zápis zmeny
 • iné podanie
  • podania exekútorom
  • podania na ministerstvá a pod.
 
Cena za službu: dohodou
 

Index
Zakladanie s.r.o.
Predaj s.r.o.
Elektronická podateľňa
Reality
Kontakt